Kendetegn ved jazzmausik

Characteristics of jazzmausikDette afsnit vil handle om, hvilke kendetegn der findes ved jazzmusik. Med det menes, hvad det er ved musikken, som gør det til det, man kender som jazz. Derfor kan for nogen virke lidt teknisk, og det vil måske kræve en grundlæggende forståelse for, og viden omkring musik, for at man forstår det hele. Det kan også være, man finder det interessant, selvom man ikke ved så meget om musikteori.

I jazz er improvisation et vigtigt element. Der lægges ofte op til soloer, hvor musikeren selv improviserer. Ofte spiller kun slagtøj sammen med solisten, hvilket vil sige, at der er en rytme at føle. Men derudover er det op til solisten at udfolde sig. At improvisere er uhyre svært for en musiker, da det kræver en rigtig god musisk og ikke mindst rytmisk forståelse, og derudover skal der naturligvis en del kreativitet og fantasi til bare at finde på noget på stedet. Samtidig er det noget af det helt fantastiske, som man kan opleve ved jazz. Det giver en unik oplevelse, og hvis det lykkes for musikeren, får man altså leveret et rigtigt professionelt udført stykke arbejde.

Repertoiret bunder ofte i kendte og udvalgte evergreens skrevet af nogle af de bedste komponister. Det er dog meget normalt, at det er blevet omskrevet en del inden man får det at høre. Det ses tit, at numrene er blevet arrangeret til det enkelte orkester, og her kan der altså godt opstå en stor forskel fra den originale udgave. Det giver igen en unik oplevelse samtidig med, at man kan drage nogle paralleler, hvilket skaber en rigtig god balance i musikken. Derudover er det værd at nævne, at man inden for jazz veksler mellem de hurtige svingende numre og de mere rolige ballader.

Rytmikken i jazzmusik er meget synkoperet, og der benyttes mange ottendedels-noder. Reelt set spilles de som ottendedels-trioler med de to første noder bundet sammen, hvilket giver den fjedrende swing-rytme, der er meget karakteristisk for jazzmusik.

Leave a Reply